Visita d'obra a l'edifici Correu Vell 8 de Lleida

Imatge: 
© PUIGDEMASA ARQUITECTES, SLPU

REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI D'HABITATGES HPO PLURIFAMILIAR EN CANTONADA

La Demarcació de Lleida organitza una visita d’obra a l’edifici situat al carrer Correu Vell número 8 de Lleida, el divendres 11 de juny a les 18.00 h.

Es tracta d’una rehabilitació integral d’un edifici d'habitatges plurifamiliar en cantonada, situat dins del recinte del Centre Històric de Lleida, just al límit exterior de la muralla medieval.

Les primeres referències de l’edifici, daten de l’any 1941, en aquell moment constava de planta baixa i un pis; aquell mateix any es redacta un projecte de remunta per construir planta baixa, 3 plantes pis i un àtic, signat per l’arquitecte Gabino Lagarriga.

Abans de l’actual intervenció, l’edifici estava desenvolupat en planta baixa, 5 plantes pis i un àtic, amb tres locals comercials en planta baixa i un habitatge per planta. L’estructura de l’edifici és mixta, a base de murs de càrrega de pedra i maó ceràmic massís, i pilars de maó ceràmic massís i jàsseres i bigues metàl·liques o de fusta. Les parets de façana van variant de gruix en alçada passant de 60cm en planta baixa, a 30cm en planta cinquena. L’escala és de quatre trams a escaire, està resolta amb volta catalana dins la caixa de paret ceràmica de 15cm en tota la seva alçada, excepte la planta baixa que és de 30cm.

A nivell d’intervenció es proposa:

- Divisió dels habitatges existents a dos per planta i creació d’un habitatge-dúplex entre planta cinquena i sotacoberta.

- Unificació dels tres locals de planta baixa en un de sol.

- Mantenir la volumetria exterior, amb canvi de cobertes.

- Reforç estructural dels forjats existents resolts amb bigues de fusta, perfils metàl·lics IPN i rails de tren reaprofitats i revoltons ceràmics in situ. Amb la voluntat de deixar els materials a la vista, el reforç s’ha executat per la cara superior.

- Enderroc dels forjats de fusta que estaven en mal estat, buidant la meitat del edifici en tota la seva alçada i nova construcció prefabricada amb forjats de fusta, resolts amb bigues girades i/o panells de fusta.

- Millora de l’accessibilitat, amb la construcció d’un ascensor a l’ull de l’escala existent.

- Aplicació de diverses estratègies bioclimàtiques: aïllament tèrmic de140mm per l’exterior de la façana; coberta ventilada i 200mm d’aïllament; control de l’estanqueïtat a l’aire interior; ampliació i situació de finestres i balconeres entre SATE i façana actual, aquestes amb una U global inferior a 1,5W/m2Kº; protecció de les obertures a la radiació solar mitjançant persianes enrotllables per l’exterior a les obertures exposades; renovació de l’aire interior amb recuperador de calor; etc., que permetin aconseguir un edifici amb molt baixa demanda d’energia, proposant cobrir aquesta demanda mínima necessària mitjançant fonts renovables, de cara a obtenir un edifici nZEB, és a dir de consum energètic quasi nul.

EMPLAÇAMENT: C/ Correu Vell, 8. LLEIDA. (el Segrià).

PROMOTOR: CORMEN SL

EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS PALLAS, SA I MURUMITA 2015, SL.

PROJECTE: PUIGDEMASA ARQUITECTES, SLPU

DIRECCIÓ D’OBRA: Josep Maria Puigdemasa Hospital

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ: Jesús Arrribas Ibars

DATA PROJECTE: 2016-2017

DATA EXECUCIÓ: En execució

ARQUITECTURA: Marimar Diáñez Villabona (Arquitecta), Xavier Gómez Solsona (Dibuixant)

ESTRUCTURA: SALA CONSULTORS, SL

INSTAL·LACIONS: MAFO IMOGEP, SL.

SIMULACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA: Jesús Arrribas.

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 995,92m2

 

IMPORTANT: Cal portar casc d’obra i calçat tancat per poder realitzar la visita a l’interior de l’edifici. Necessari confirmar assistència al correu junta.llecoac.net o al telèfon 973234051.

Versió per a imprimirPDF version