Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Suggeriments, peticions, queixes i reclamacions

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya recollirà els suggeriments i peticions que se li facin arribar a través del formulari que es facilita en aquesta pàgina web i respondrà als mateixos en el termini d’un mes des de la seva recepció. Les peticions d’informació pública seran gestionades de conformitat amb el previst a la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en concret de conformitat amb el recollit als seus articles 20, 26 i concordants.Podran formular queixes i reclamacions els consumidors o usuaris que contractin els serveis professionals dels arquitectes i les organitzacions de consumidors. Les queixes i reclamacions poden estar referides exclusivament a l'actividat professional del col·legiat. Per accedir a aquest servei, es pot contactar amb la Vocalia d'Exercici Professional o amb la Comissió d'incidències corresponent al lloc de l'obra o adreça professional de l'arquitecte.  El Col·legi no té cap competència per atendre reclamacions por danys materials per vicis de construcció efectuats per propietaris i compradors d'edificis, ni infraccions urbanístiques.
 
 
OMPLIR NOMÉS EN CAS DE QUEIXA O RECLAMACIÓ:
 
Les dades personals facilitades voluntàriament per vostè, a través del present formulari web seran tractades i conservades durant els terminis necessaris per al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya com a responsable del tractament, amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud, sense que es produeixin comunicacions o cessions de dades. Pot vostè exercir els drets d'accés, rectificació o supressió de les seves dades, dirigint-se a Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a través de correu electrònic en l'adreça dadespersonals@coac.net, indicant a la línia d'Assumpte el dret que desitja exercitar; o mitjançant correu ordinari remès a Plaça Nova, 5 08002 Barcelona. Per a més informació sobre aquest tema, pot consultar la nostra Política de Privacitat.