Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
contractes i convenis

Contractes referents a les funcions públiques
del COAC

 

Convenis referents a les funcions públiques
del COAC

   

Contractes de dret privat

Accés només per a arquitectes col·legiats
 

Convenis de dret privat

Accés només per a arquitectes col·legiats
 

 

(I) En compliment del previst a l'article 10.1 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica el llistat dels contractes i convenis que resulten d'interès general. 

(II) Els col·legiats que desitgin conèixer el contingut d'algun dels contractes i convenis poden adreçar una petició en aquest sentit enviant un correu electrònic a l'adreça transparencia@coac.net indicant l'any i el títol del contracte o conveni.
En qualsevol cas, el text dels contractes i convenis no es traslladarà literalment en atenció al previst als articles 20 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i també en atenció al previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

(III) La consulta dels contractes i convenis anteriors al mes de gener de 2017 pot formalitzar-se a través de l'apartat 
Accés a la informació pública. 
Versió per a imprimirPDF version