TRANSPARÈNCIA - Memòria i estadístiques

Memòria d'activitat


L'activitat anual del Col·legi d'Arquitectes organitzada per àrees estratègiques i serveis col·legials. Consulta la memòria de cada any.

gràfics de visat
Gràfics de Visat


El Col·legi d'Arquitectes analitza l’activitat de construcció i rehabilitació a Catalunya. Consulta les estadístiques

Enquesta de la professió
Enquesta de la professió


El 2016 el Col·legi d'Arquitectes va dur a terme un estudi per conèixer amb detall la realitat professional dels arquitectes de Catalunya.

 

Enquesta de la professió
COVID-19: impacte en la professió


El 2020, davant les conseqüències socials i econòmiques de l'estat d'alarma, el COAC ha dut a terme una enquesta per saber com la professió afronta la crisi