Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Contractes i convenis

Convenis referents a les funcions públiques del COAC 2018


- Conveni de donació de documentació del Sr. Jordi Gras Montal.

- Conveni Donació Arxiu Manuel Ribas Piera.

 

 

 

 (I) En compliment del previst a l'article 10.1 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica el llistat dels convenis que resulten d'interès general. 

(II) Els col·legiats que desitgin conèixer el contingut d'algun dels 
convenis poden adreçar una petició en aquest sentit enviant un correu electrònic a l'adreça transparencia@coac.net indicant l'any i el títol del conveni. 
En qualsevol cas, el text dels 
convenis no es traslladarà literalment en atenció al previst als articles 20 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i també en atenció al previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

(III) La consulta dels 
convenis anteriors al mes de gener de 2017 pot formalitzar-se a través de l'apartat Accés a la informació pública.