Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
PEUAT

Publicada l'Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels Allotjaments Turístics de Barcelona

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 29 de gener, l'Ajuntament de Barcelona va acordar aprovar inicialment el Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i residències col·lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona. L'anunci s'ha publicat al BOPB de l'1 de febrer del 2021.

Així, la Comissió de Govern va decidir prorrogar les següents suspensions:

· Les comunicacions prèvies d’inici d’activitats per a la instal·lació i/o ampliació de l’ús d’Habitatges d’Ús Turístic, així com les declaracions responsables d’obertura per a la instal·lació i/o ampliació d’aquesta activitat; 
· L’atorgament de llicències i l’admissió de comunicacions prèvies per a la realització d’obres destinades a la implantació d’Habitatges d’Ús Turístic;
· L’atorgament de les llicències per a la modificació d’ús dels edificis on es prevegi la implantació de nous habitatges d’ús turístic per destinar la totalitat de les entitats a l’activitat d’habitatge d’ús turístic i altres activitats compatibles;
· L’atorgament de llicències i l’admissió de comunicacions prèvies i declaracions responsables d’inici d’activitats per a la instal·lació i/o ampliació de llars compartides;
· L’atorgament de llicències i l’admissió de comunicacions prèvies per a la realització d’obres destinades a la implantació de la llar compartida.

A més, va acordar suspendre:

· Les comunicacions i altres autoritzacions municipals, per a l’obertura, instal·lació o ampliació de les següents activitats: Hotels de gran luxe; Hotels de cinc, quatre, tres, dues i una estrella; Hotels apartament de cinc, quatre, tres dues i una estrella; Pensions/hostals; Residències per a estudiants; Albergs juvenils; i Establiments d’apartament turístic.
· L'atorgament de llicències de nova planta, gran rehabilitació, reforma o rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici, i increment de volum o sostre edificable, i/o els comunicats immediats o diferits vinculats a la instal·lació o ampliació del llistat d’activitats del punt anterior.

S'exclouen de les suspensions:

· Les llicències d’obres, els comunicats immediats o diferits i els comunicats i altres autoritzacions municipals connexes d’inici d’activitats presentades en vigència de l’informe previ regulat en el Manual Operatiu del PEUAT.
· Els comunicats i altres autoritzacions municipals connexes presentades abans de l’executivitat dels respectius acords de suspensió per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’activitats regulades per aquest pla, i els comunicats presentats per a l’exercici d’activitats vinculades a obres amb llicència concedida, comunicat admès o assabentat d’obres presentats abans de l’executivitat del present acord de suspensió.
· Les llicències de nova planta, gran rehabilitació, reforma o rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici, i increment de volum o sostre edificable, i/o els comunicats immediats o diferits vinculats a la instal·lació o ampliació d’aquestes activitats presentades abans de l’executivitat del present acord de suspensió.

El termini de la suspensió serà, com a màxim, de 2 anys a comptar des de la publicació de l'acord al BOPB.

La documentació de referència estarà exposada al públic durant 3 mesos, al web de l'Ajuntament.

Dins d'aquests 3 mesos, es podrà examinar i presentar les al·legacions que es considerin pertinents.
8/02/2021
Tornar