Creating "Peri- Urban Identity", Silvassa

CEPT University

AHmedabad

Saylee P. Shinde

10a Edició

An Urban Bird Refuge

CEPT University

AHmedabad

Dixit Kumar Narola

10a Edició

Homestead Gardens of 'Nila' Riverine Region

CEPT University

AHmedabad

Anuja J.

10a Edició

The drop of Hope- Reviving water as cultural harness

CEPT University

AHmedabad

Aishwarya Goel

11a Edició

Shared Habitats

CEPT University

AHmedabad

Abinaya Ravichandran

11a Edició

Mending the gap - Landscape Conservation for the island of Aliabet

CEPT University

AHmedabad

Shreeni Benjamin

11a Edició

Weaving the 'Unseen' - Integrating urban wildlife habitats

CEPT University

AHmedabad

U. Vivin Shankar

11a Edició

OASI

UPC (Universitat Politècnica de Catalunya)

Barcelona

Álvaro Alcázar Del Águila, Roser Garcia Llidó, Eduard Llargués Asensio, Sergio Sangalli

11a Edició

Porta Sud. A new avenue in Barberà del Vallés

UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), ETSAV (EScola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès)

Barcelona

Guillem Bigas Comas, Miquel Figueras Segalà

11a Edició

LANDSCAPE AND TIME: 3 interventions in Cardona’s Salted Valley

UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), ETSAV (EScola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès)

Barcelona

Clara Almanza Andreu

11a Edició

Oasi

UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), ETSAV (EScola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès)

Barcelona

Álvaro Alcázar Del Águila, Roser Garcia Llidó, Eduard Llargués Asensio, Guillermo Prudenciano Martín, Sergio Sangalli Borrego

10a Edició

Revival In Postnuclear Era: A Resilent Defensive System for Dark Tourism in Chernobyl

Huazhong University of Science and Technology

Wuhan

Yazhe Liu, Peize Wang, Mengyao He, Xiaoyi Yuan

11a Edició

Pàgines