Concurs barraca d'horta a Salt

La Demarcació de Girona del COAC i el Laboratori d’Art, Arquitectura i Pensament Contemporani de la Casa de Cultura “Les Bernardes” de Salt, han convocat el concurs per a l’adjudicació de la construcció d’un prototip de barraca d’horta realitzada amb vímet per a les hortes de Salt.

El concurs era obert a tots els arquitectes, a títol individual o formant equip, on cada concursant o equip només podia lliurar un treball. La documentació i les propostes es van presentar fins el dia 15 de novembre de 2013, a la Seu de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Plaça de la Catedral, 8. 17004 Girona. La resolució del Jurat es farà pública el dia 20 de desembre de 2013.

El concurs ha constat d’una única fase de selecció, on els participants van presentar una proposta a nivell d’avantprojecte. Aquesta havia de ser d’una barraca d’horta realitzada amb vímet de dimensions aproximades de la construcció 2,40 x 2,40 x 2,40 metres. Es va organitzar, per aquells participants que ho van considerar d’interès, una visita guiada per les hortes de Salt durant la Fira del Cistell, durant el cap de setmana del 5 i 6 d’octubre de 2013, amb l’objectiu de visualitzar les característiques funcionals de les barraques i la seva organització. El jurat encarregat d’escollir la proposta premiada i aquelles mencions que consideri oportunes, està constituït pel president i un vocal de la Demarcació de Girona del COAC, dos representants del Laboratori d’Art, Arquitectura i Pensament Contemporani de la Casa de Cultura “Les Bernardes” de Salt, un arquitecte de reconegut prestigi convidat per la Demarcació de Girona del COAC, i la secretaria de la Demarcació de Girona del COAC, que aixecarà acta de les resolucions del Jurat, que actua amb veu però sense vot.

Consulteu les bases aquí
18/11/2013
Tornar