Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
subvencions i ajuts

Subvencions

Detall de les subvencions rebudes durant l'any 2022, per òrgan que les ha atorgat, import i conceptes.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

1.082.000,00 €

Subvenció Gustavo Gili- Imputació 2023

-           

Subvenció Curset AADIPA- Aj BCN

15.000,00 €

Subvenció Premi Europeu AADIPA-Aj BCN

15.000,00 €

Exposició a l’edifici de la Gustavo Gili

300.000,00 €

Subvenció Setmana d’Arquitectura 

30.000,00 €

Subvenció Festival Arquitectura 2022

722.000,00 €

Exposició a l’eifici de l Gustavo Gili - Imputació 2023

AMB

11.000,00 €

Provisió Subvenció AMN- AADIPA

3.000,00 €

Subvenció Premi Europeu AADIPA – AMB

8.000,00 €

GENERALITAT DE CATALUNYA

353.808,13 €

Subvenció OTR - Imputació 2023

-           

 

Provisió Subvenció GENE -  Arquitectura Catalana

56.100,00 €

 

Provisió Subvenció GENE - Curset Patrimoni

12.000,00 €

 

Provisió Subvenció GENE – Premis Girona

4.350,00 €

 

Subvenció Premi Europeu AADIPA – GENERALITAT

24.000,00 €

 

Subvenció Arxiu Històric

48.000,00 €

 

Arxiu Històric Girona

6.024,80 €

 

Subvenció Oficina de Rehabilitació (OTR) – Agència d’Habitatge

203.333,33 €

 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

19.000,00 €

Provisió Subvenció Diputació de BCN - AADIPA

4.000,00 €

Provisió subvenció DIBA Mostres- Premi Mostra Arquitectura

8.000,00 €

INSTITUT CULTURA BARCELONA

5.000,00 €

Prov Subvenció ICUB - Arquiescola

5.000,00 €

 

DIPUTACIÓ DE GIRONA

125.000,00 €

Prov Subvenció ICUB – Desplegament territorial

9.500,00 €

 

Subvenció Cursos Escola Sert Girona

17.527,72 €

Curset de Patrimoni AADIPA

2.000,00 €

 

Premis Arquitectura Comarques de Girona

5.000,00 €

 

TOTAL 2022

1.497,835,85 €

TOTAL  GENERAL

1.497.835,85 €

Ajuts a la cooperació

 

Suport a l'exercici professional

L'Assemblea General Extraordinària del COAC celebrada el 22 de desembre de 2015 va aprovar destinar una part del superàvit del pressupost de l'any 2015 a la implentació del Pla Impulsa aprovat per la Junta de Govern, constituint a aquests efectes, una provisió per import màxim de 500.000 euros, mitjançant l'ampliació de la partida corresponent del pressupost dels Òrgans Centrals de l'any 2015.

 

Pla Impulsa

Printer-friendly versionPDF version