Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Contractes i convenis

Convenis de dret privat 2018

Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Banc Sabadell i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per a la col·laboració en la 2ª Mostra d’Arquitectura Internacional Catalana i la 2ª edició del Premi Fundació Banc Sabadell a la Innovació en Arquitectura – Exercici 2017.

Conveni de col·laboració Hermes Comunicacions S.A. i la Demarcació de Girona del COAC.

Conveni entre la Fundació Privada FITA i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Girona, relatiu als actes de celebració dels 90 anys de Domènec Fita.

Conveni de col·laboració entre la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per a l’assessorament en la convocatòria de dos concursos d’arquitectura.

Conveni de col·laboració entre el COAC I’ Institut Ramon Llull en els actes paral·lels a la 16a edició de la Biennal de Venècia.

Conveni de col·laboració per a la 21ª Edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona amb l’empresa Diari de Girona, S.A.

Conveni de col·laboració per a la 21ª Edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona amb l’empresa Oliveras Derivats i Materials, S.L.U.

Conveni de Col·laboració en la 21ª Edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona amb Leopold Bautista, S.L.

Conveni de Col·laboració en la 21ª edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona amb Ascensors Serra.

Conveni de Col·laboració en la 21ª a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona amb Arcadi Pla, S.A.

Conveni de Col·laboració en la 21ª edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona amb Ecophone.
Conveni de Col·laboració 21a edició del Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona amb Garatge Plana.

Conveni Coac-Roca Sanitario, S.A.

Conveni de Cooperació Educativa amb l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.

Conveni de patrocini d’activitats 2018 HNA-COAC.

Conveni COAC i DREAM MOTORS per col·laborar en la Festa de l’Arquitectura.

Conveni entre el COAC i TECHNAL, pel desenvolupament d’accions informatives i formatives dirigides als col·legiats sobre productes i solucions innovadores de Technal.

Conveni entre el COAC i OPEN EVIDENCE, SL per a la realització d’enquesta sobre les llicències i el servei de IIT de Barcelona.

Conveni entre el COAC i el Col·legi d’Arquitectes d’Astúries per a l’oferta per part d’aquest als seus col·legiats d’activitats formatives de l’ESERT.

Conveni entre el COAC I UHY-FAY & CO, LEGAL i TRIBUTARIO, SLP per a la prestació de serveis jurídics a la Comissió d’Incidències de la Demarcació de Barcelona.

Conveni entre el COAC i RIB SPAIN per a la cessió temporal gratuïta de 25 llicències PRESTO per al curs “Amidaments, pressupostos i certificacions amb PRESTO”.

Conveni de col·laboració entre el COAC i SIMON, SAU, pel programa paral·lel de conferències de la Biennal d’Arquitectura de Venècia “New formats: Dream and Nature” que va organitzar el COAC.

Conveni de col·laboració en la 21a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona amb Vidresif, S.A.

Conveni de col·laboració 21a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona amb Jung Electro Iberica, S.A.

Conveni de col·laboració en la 21a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona amb IRSAP.

Conveni de col·laboració en la 21a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona amb Cobertes Palahí, S.L.

Conveni entre la Demarcació de Girona del COAC i la Fundació Rafael Masó, per l’exempció de pagament de taxes a la Fundació.

Conveni de col·laboració en la 21a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona amb Televisió de Girona.

Conveni de col·laboració en la 21a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona i Arquia Banca.

Modificació, mitjançant addenda, del conveni de col·laboració entre el COAC i BANC SABADELL SA, respecte a la clàusula de confidencialitat i tractament de dades personals.

 

Conveni de col·laboració entre el COAC i ARQUINFAD.

Conveni de col·laboració entre el COAC i HNA pel patrocini d’activitat de la Demarcació de Barcelona durant l’any 2018.

Conveni de col·laboració 21a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona i l’empresa FIGUERAS SEATING SOLUTIONS, SL.

Conveni de cessió de contingut digital entre la FUNDACIÓ DOCOMOMO IBÉRICO i el COAC.

Conveni de col·laboració entre el COAC, la Cooperativa Jordi Capell i l’Associació d’Editors en Llengua Catalana per a la celebració de la 36a Setmana del Llibre en Català.

Conveni entre el COAC i l’Escola d’Administració Pública per a la inclusió del Postgrau en Facility Management de l’Escola de pràctica professional Josep Lluís Sert en l’oferta formativa als tècnics de les administracions públiques catalanes.

Conveni de col·laboració entre el COAC i el Futbol Club Barcelona pel desenvolupament de l’espai Barça.

Conveni de col·laboració en la 21a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona amb Plantalech, SL.

Conveni de col·laboració entre la Demarcació de Girona del COAC i l’empresa ITISA.

Conveni de col·laboració entre la Demarcació de Girona del COAC, i l’Ajuntament d’Hostalric per a l’assessorament en la convocatòria d’un concurs de projectes d’arquitectura.

Conveni de col·laboració entre el COAC, l’AAUC i la Direcció General del Territori i Urbanisme, per l’organització de l’Àgora Urbanisme.

Conveni de col·laboració entre el COAC i l’Associació “La 21 – Recerca i Transferència del Coneixement en la gestió d’edificació”, vinculada al Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la Universitat de Girona.

Conveni de col·laboració entre la Demarcació de Girona del COAC i l’empresa Ceràmiques Brancós en el marc de les activitats dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona.

Conveni de col·laboració entre la Demarcació de Girona del COAC i l’empresa MMMU Arquitectura per al comissariat de l’exposició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2018.

Conveni entre la Fundació Banc Sabadell i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, pel patrocini de la X Biennal Internacional de Paisatge que es celebrarà els dies 26,27,28 i 29 de setembre d’enguany a la ciutat de Barcelona.

Conveni de col·laboració entre l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial i el COAC.

 

 

 

 

 
(I) En compliment del previst a l'article 10.1 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica el llistat dels convenis que resultin d'interès general.  

(II) Els col·legiats que desitgin conèixer el contingut d'algun dels convenis poden adreçar una petició en aquest sentit enviant un correu electrònic a l'adreça transparencia@coac.net indicant l'any i el títol del conveni. 
En qualsevol cas, el text dels convenis no es traslladarà literalment en atenció al previst als articles 20 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i també en atenció al previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

(III) La consulta dels convenis anteriors al mes de gener de 2017 pot formalitzar-se a través de l'apartat 
Accés a la informació pública. 

Torna a la pàgina principal de Transparència

Versió per a imprimirPDF version