Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Disponible en català el Plec general de Condicions Tècniques en Edificació (IVE)

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Mitjançant un acord de col·laboració subscrit pel Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE) i l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE), ja es pot disposar del Plec de Condicions Tècniques en Edificació IVE (v. actualitzada 2022) en català. 

Tal com s’indica al web de l’IVE, tant el Plec general de condicions tècniques d’Edificació com el Plec general de condicions tècniques d’Urbanització són continuació i complement dels que ja es van treballar i publicar de forma conjunta amb l’IVE, el CSCAE i CGATE l’any 2003 i posteriors.

El darrer trimestre del 2022, l’IVE va publicar l’actualització d'aquests dos Plecs en castellà i, a proposta del COAC i a través del CSCAE, aquest agost ha posat a disposició dels tècnics interessats la versió en català del Plec d’Edificació. Fins a finals d'any, els arquitectes col·legiats podeu beneficiar-vos d’un descompte del 50% sobre el PVP.

Característiques del Plec de Condicions Tècniques en Edificació (IVE), ed. 2022
Aplicació web.
PVP: 44 € (22€ amb el descompte; pagament únic fins a nova actualització)*
Adquisició a la pàgina web de l’IVE, en la qual l’usuari s’ha d’haver registrat prèviament.
Accés a l’aplicació a través d’usuari i contrasenya.

Estructuració del Plec:
· Part I. Condicions d’Execució de les unitats d’obra.
Descripció, Prescripcions sobre els productes, Prescripcions en quant a l’execució per unitats d’obra, Característiques tècniques de cada unitat d’obra, Procés d’execució i Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat.
· Part II. Condicions generals de recepció dels productes.
· Part III. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra.
· Annex. Relació de la principal normativa tècnica en el projecte i en l’execució d’obres (estatal).

Principals característiques de funcionament:
· Estructura d’arbre jerarquitzat. Possibilitat d’activar/desactivar capítols i apartats per tal d’adaptar-los a les partides del projecte.
· L'usuari disposa d'una àrea personal on es guarden els Plecs generats, permetent la seva edició i/o còpia.
· No està vinculat a cap aplicació de pressupostos i base de dades de preus.  
· Permet ser exportat a un editor de text.

Per a més informació i per a adquirir-lo, visita el web de l'IVE.


Avís important
Davant els diferents Plecs generals de condicions tècniques d’Edificació que es poden trobar al mercat, redactats per diferents entitats o empreses amb contrastada solvència tècnica i convenientment actualitzats, s’informa que aquest 30 de setembre es procedirà a despublicar del web de l’OCT el Plec de Condicions Tècniques generals (COAC) que, tal com s’informa al web, és un document no actualitzat.

* L'actual Plec de l'IVE actualitza la versió del 2015.

12/09/2023
Tornar