Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Actualització de fitxes de Bombers de Barcelona i noves instruccions tècniques complementàries de Bombers de la Generalitat

Actualització de fitxes de Bombers de Barcelona i noves instruccions tècniques de Bombers de la Generalitat

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Bombers de Barcelona (SPCPEIS) comunica que s'han introduït modificacions a les Fitxes sobre normativa de prevenció d’incendis, que estableixen criteris que complementen l’establert a l'Ordenança Municipal de Protecció contra Incendis de Barcelona (ORCPI/08).

En concret, s’han actualitzat les fitxes següents:

- Fitxa 1.10 "Intervencions en edificis existents"
L'objectiu de l'actualització és aclarir principalment les mesures compensatòries d’aplicació als elements d’evacuació en intervencions en edificis existents.
En concret, es destaca la flexibilització de l’exigència de crear un espai de circulació comú previ a l’accés a la caixa d’escala quan aquest nou espai només pugui donar accés a una única entitat.
També es contempla, sota unes determinades condicions, l’excepció d’aplicar aquestes mesures compensatòries quan l’actuació que es realitzi suposi recuperar l’ús residencial habitatge ja aprovat en una llicència anterior.

- Fitxa 1.17 “Documentació tècnica per a la intervenció de l’SPEIS”
S’incorpora un nou annex que defineix el contingut mínim dels projectes d’urbanització necessari per a la revisió de Bombers de Barcelona.

Podeu consultar les fitxes al web de Bombers de Barcelona.

Així mateix, Bombers de la Generalitat (DGPEIS) ha publicat dues noves Instruccions Tècniques Complementàries:

SP 144 “Condicions de seguretat contra incendis en activitats esporàdiques”
Defineix les condicions de seguretat en cas d’incendi de les activitats esporàdiques que requereixen informe de la DGPEIS.

- SP 145 “Disseny basat en prestacions per a sistemes de control de temperatura i evacuació de fums en sectors industrials que disposen de ruixadors automàtics d’aigua”
Especifica els criteris a considerar per tal de justificar que s’assoleixen les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendis.

Bona part de les Instruccions Tècniques Complementàries han estat formalitzades mitjançant una Ordre publicada al DOGC. Aquestes Instruccions, juntament amb altres, resten a l'espera de ser incorporades a l'ordenament jurídic català mitjançant una Ordre de la Conselleria d'Interior.

Podeu consultar totes les Instruccions Tècniques Complementàries al web de la DGPEIS.
 

  

3/03/2023
Tornar