Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
SOL·LICITUD D'INCORPORACIó AL COAC

Per Sol·licitar col·legiació al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya cal aportal la següent documentació:

• Resguard Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

• Certificat Rector Universitat

• Títol d’Arquitecte expedit per l’Estat espanyol o Títol d’Arquitecte expedit per altres Estats amb Reconeixement Títol (UE) o Homologació (no UE)