Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Col·laboracions amb l'Oficina de Concursos del COAC

El COAC ofereix col·laboracions als organismes públics o privats per la convocatòria de licitacions o concursos amb diferents graus d'implicació.

Llista de tasques a seleccionar per l'organisme i que donaran lloc a un conveni de col·laboracio amb el COAC:

 • Redacció del plec administratiu segons els criteris acordats amb l'entitat convocant o revisió del plec elaborat per aquesta, i seguint les recomanacions del COAC i d'acord amb el marc legal corresponent.
 • Redacció del plec tècnic i elaboració o recopilació de tota la documentació a adjuntar en aquest (fotografies, plànols, programes de necessitats,...).
 • Disseny, allotjament (si s'escau) i manteniment d'una pàgina web per la licitació.
 • Traducció de les bases al castellà i/o altres idiomes que es considerin convenients.
 • Difusió de la convocatòria del procediment a través de la pàgina web que actualment disposa l'Oficina de Concursos.
 • Redacció del contracte pels treballs derivats.
 • Gestió en la formació del Jurat amb la presència de tècnics competents i/o de representants del COAC.
 • Gestió en la formació del comitè d'experts encarregat d'avaluar les propostes tècniques i redactar els informes pertinents amb la presència de tècnics competents i/o de representants del COAC.
 • Gestió i coordinació de la documentació a facilitar als licitadors, respondre les consultes durant el procediment en els terminis establerts en els plecs i difondre una relació de consultes i aclariments realitzats un cop finalitzats els terminis de consultes.
 • Organització d'un acte públic per a la presentació de la convocatòria a la seu del COAC o en l'espai del propi organisme convocant.
 • Cessió d'un espai per dur a terme les tasques d'anàlisi de les propostes per part de la comissió tècnica.
 • Cessió d'un espai per adur a terme les tasques del Jurat.
 • Organització d'un acte públic de lliurament dels premis a la seu del COAC o en l'espai del propi organisme convocant.
 • Exposició de les propostes finalistes i premiades als espais col·legials.
 • Elaboració d'una publicació amb les propostes presentades.
Oficina de Concursos
93 306 78 23
infoconcursos@coac.cat 

Exemples de col·laboracions

concursos-gestio-coac

Versió per a imprimirPDF version