Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Convocatòria d'ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà de Barcelona 2023

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, ha obert les convocatòries per a l’any 2023 dels ajuts per a la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona. D'una banda, es convoquen ajuts per a actuacions d'obres d'interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics (20200227S34) i, de l'altra, per a actuacions de rehabilitació de parets mitgeres, cobertes i naturalització (20190207S19).

Els ajuts es regeixen per les bases reguladores publicades al BOPB del 7 de febrer de 2019, i compten amb una dotació pressupostària de 1.700.000 € en el primer cas i de 1.500.000 € en el segon.

En ambós casos, el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de novembre de 2023, tot i que es podrà tancar en una data anterior o posterior en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Actuacions d'interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics subvencionables:
1. Actuacions d'interès patrimonial
- Obres de restauració o rehabilitació en elements comuns d'edificis catalogats, dels elements de l’edifici amb interès patrimonial o de paisatge inclosos al catàleg de patrimoni o inventaris reconeguts per l’Ajuntament
- Obres en entorns d'edificis catalogats que permetin l’apreciació i dignificació dels edificis catalogats

2. Actuacions d'interès per conjunt
- Obres de recuperació dels elements propis del conjunt
- Recuperació de composicions malmeses o desaparegudes pròpies d’un conjunt arquitectònic
- Restauració conjunta de fronts de façana que formin part d’un conjunt

3. Intervenció en jardins d'interès històric paisatgístic
- Actuacions en jardins inclosos al Catàleg del patrimoni arquitectònic de la ciutat, destinades a la recuperació de les seves estructures compositives i els seus valors patrimonials. 

4. Endreçament d'instal·lacions
- Reordenació d’aparells d’aire condicionat
- Unificació de l’extracció de fums de les cuines fins a coberta
- Endreçament d’instal·lacions de telefonia i telecomunicacions

5. Locals històrics protegits (emblemàtics)
- Obres de restauració dels Locals inclosos al Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana

4. Locals històrics no protegits
- Obres de restauració i renovació de la imatge exterior de locals comercials

5. Millora de la imatge exterior en locals comercials
- Obres de renovació de la imatge exterior de locals comercials

Per a més informació sobre els requisits de la convocatòria, podeu consultar l'Anunci publicat al BOPB el 3 d'abril.


Actuacions de rehabilitació de parets mitgeres, cobertes verdes i naturalització subvencionables:
1. Mitgeres
- Rehabilitació de parets mitgeres visibles des de la via pública o espais col·lectius amb incorporació d’aïllament tèrmic i amb projecte d’integració arquitectònica

2. Cobertes verdes
- Transformació en superfície enjardinada d’un mínim del 50% de la superfície de la coberta, terrat o interior d’illa, o bé un mínim de 200 m2
- Implantació d’horts urbans amb un mínim de 50 m2 de superfície 
- Rehabilitació de cobertes enjardinades existents

3. Naturalització i permeabilització de tanques cegues
- Permeabilització de tanques cegues i el seu tractament vegetal

4. Espais lliures d'edificació
- Eliminació de paviments en solars edificats que continguin espai lliure d’edificació pavimentat, prèvia presentació de projecte d’enjardinament
- Intervencions en tanques cegues que esdevinguin permeables i calades, permetent la visió entre l’interior i l’exterior

Per a més informació, podeu consultar l'Anunci publicat al BOPB el 3 d'abril (vegeu també la correcció d'errades publicada al BOPB el 14 d'abril).
  
24/04/2023
Tornar