Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Convocatòria d'ajuts per a obres d'arranjament en l'interior d’habitatges per a persones grans 2023

Convocatòria d'ajuts per a obres d'arranjament en l'interior d’habitatges per a persones grans 2023

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

S'ha publicat al DOGC del 12 d'abril la Resolució TER/1182/2023, de 4 d'abril, per la qual l'Agència de l'Habitatge de Catalunya obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2023, en els àmbits de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l’Ebre (ref. BDNS 686384).

La convocatòria es regeix per les bases reguladores establertes a la Resolució TES/1095/2020 i l'import màxim inicial de la dotació pressupostària és d'1.160.000 euros.

Actuacions subvencionables
La convocatòria està destinada a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges que tenen com a objectiu l'adequació de les peces i dels elements que conformen l'habitatge amb les finalitats que s'especifiquen a continuació:

a) Assolir les condicions mínimes d'habitabilitat dins la superfície útil interior de l'habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort, inclosa la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l'adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.

b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d'estanqueïtat o de fuites en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l'obertura de persianes o similars.

c) Adaptar l'interior de l'habitatge per a la millora de l'accessibilitat:

c.1) Cambra higiènica. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de millorar l'accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d'aixetes; substitució o adaptació del WC o del lavabo; eliminació del bidet o d'altres elements per facilitar la mobilitat; tractament antilliscant de paviments, i col·locació d'ajudes tècniques.

c.2) Cuina. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques; adaptació del taulell de cuina; tractament antilliscant de paviments o instal·lació d'ajudes tècniques.

c.3) Altres peces. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l'entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins del seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com per exemple l'ampliació d'una porta, el canvi de gir d'una porta, l'eliminació d'algun graó que dificulta l'accessibilitat o la instal·lació d'ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d'altres.

Import i terminis
L'import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible (base 5.1 Res. TES/1095/2020), amb un límit de 3.000€ per habitatge.

Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar dues vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) d'acord amb les taules publicades a la pròpia convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de juny de 2023.
 

24/04/2023
Tornar