Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

La Demarcació de l’Ebre duplica la creació de nous habitatges en un any

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

La Demarcació de l'Ebre del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya presenta l’activitat de la construcció i la rehabilitació a la província durant aquest any 2022 a partir dels projectes d’execució necessaris per poder començar les obres. 

 Superfície visada i nombre d'expedients

El 2022 s’han visat un total de 78.892 m2 a la Demarcació de l’Ebre, un creixement negatiu respecte el 2021, que s’explica perquè l’any passat es va visar un projecte de rehabilitació de més de 20.000 m2 a Tortosa. Si ens fixem en les dades de 2019, sí que les dades són positives i la superfície visada s’incrementa en un 13,7% respecte el 2019.

Aquest any el municipi que concentra major superfície visada és l’Ametlla de Mar (24,5%) A major distància trobem Amposta (9,6%) i Tortosa (5,4%).

Pel que fa a dades globals, la Demarcació de l’Ebre representa un 1,7% del total de superfície visada a Catalunya (4.620.037 m2).

Tot i que la superfície és inferior al 2021, el nombre d’expedients sí que ha crescut i es queda en 349 (+3%).  

Projectes d'obra nova i de rehabilitació

Les dades de rehabilitació d’enguany estan marcades pel projecte de més de 20.000 m2 que l’any passat va generar un increment atípic al territori. Així, malgrat la rehabilitació pateix un descens del 52,4% respecte el 2021, se situa per sobre de 2019 (+11,6%). En total s’han visat 25.175 m2 de rehabilitació, només un 33% de la superfície total visada a la Demarcació.

Des del COAC seguim treballant per activar la cultura de la rehabilitació a casa nostra perquè la resposta als nous reptes ha de passar per rehabilitar, renovar i millorar els nostres edificis, barris i ciutats amb una mirada integral de les intervencions.

És per això que aquest 2022 s’han impulsat campanyes de conscienciació ciutadana sobre el paper de l’arquitectura en la salut de les persones o la promoció de la rehabilitació. També s’ha obert l’Oficina Tècnica de Rehabilitació, que assessora, informa i acompanya la ciutadania en la rehabilitació d’edificis vinculada als Next Generation.

Pel que fa a l’anàlisi territorial, la superfície de rehabilitació queda molt repartida. En relació al total de la Demarcació, a Tivissa se n’ha visat un 7,4%, a Tortosa un 5,9%, a Ginestar un 5,6%, a Arnes un 5,5% i a Amposta un 5%.

Comparat amb dades globals, a la Demarcació de l’Ebre s’ha visat el 2,2% del total de superfície de rehabilitació visada a Catalunya (1.122.682 m2).

Quant a l’obra nova, la superfície visada creix un 46,7% respecte el 2021 i un 15,9% en relació al 2019. En total, el 2021 s’han visat 51.798 m2 d’obra nova. Així, en relació al conjunt de Catalunya, la Demarcació de l’Ebre representa el 1,5% del total d’obra nova visada (3.141.284 m2).

Si ens fixem en els municipis amb major volum de visat de superfície d’obra nova a la Demarcació, el 35,7% del total es concentra a l’Ametlla de Mar. Es següents municipis són Amposta (12,1%), Tortosa (5,2%) i El Perelló i Deltebre (ambdós amb un 3,6%).

Anàlisi per usos: habitatge i no habitatge

L’habitatge a la Demarcació de l’Ebre ha disminuït en superfície (-9,7%) i es queda en 56.826 m2, però creix respecte el 2019 (+17,1%). Tanmateix, el nombre d’habitatges de nova creació sí que s’ha incrementat i se situa en 217, el doble que el 2021, la xifra més alta dels últims 10 anys.

Pel que fa a l’anàlisi territorial, a banda de l’Ametlla de Mar (27,4% del total de superfície d’habitatge de la Demarcació), Amposta representa el 5,2% del total, Alcanar el 3,8% i Deltebre el 3,7%.

Comparant de nou amb les dades globals de Catalunya (3.422.925 m2), la superfície d’habitatge visada a la Demarcació de l’Ebre representa un 1,7% del total. En relació al nombre d’habitatges de nova creació, la Demarcació concentra un 1,4% del total de 15.358 habitatges visats a Catalunya.

En relació al no habitatge (20.146 m2 visats a la Demarcació), la superfície cau un 20,3% respecte el 2021, i creix un 7,7% si comparem amb 2019.

Així, els àmbits que han tingut un creixement respecte el 2021 són hostaleria (60,9%), i indústria (9,8%). En canvi, han perdut superfície el comerç (-8%), les oficines (-81,2%), la sanitat (-90,2%) i l’educació (-80,1%).  Tot i així, cal tenir en compte que són pocs els edificis d’ús educatiu i també sanitari que passen pel tràmit del visat col·legial.

 

 

30/01/2023
Tornar