Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Llei 20/2009

de prevenció i control ambiental de les activitats

Textos legals

D Llei 1/2009

d'ordenació dels equipaments comercials

Textos legals

Preguntes freqüents sobre les clàusules sòl

Probablement, molts dels arquitectes col·legiats tinguin, a títol particular, un préstec o crèdit hipotecari que contingui la coneguda com a “clàusula sòl”, que no és...

Documents informatius

Guia Tècnica "integración de la prevenció dels riscs laborals en obres de construcció"

Guia tècnica del INSHT (Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo) de novembre 2014

Manuals i Guies

Guia técnica para la evaluación y prevención de la exposicion a amianto

Guia Tècnica de l'INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

Manuals i Guies

Informació al ciutadà sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis

Informació sobre els passos a seguir per part dels propietaris per a l'obtenció dels informes ITEs.

Documents informatius

SOL·LICITUD BONIFICACIÓ QUOTA PER RAÓ D'INGRESSOS

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA QUOTA COL·LEGIAL (segons acord J.G. desembre 2022)

Plantilles i fitxes

Ratificació de les condicions de final d'obra i d'habitabilitat

Model de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a la Ratificació de les condicions de final d'obra i d'habitabilitat.

Plantilles i fitxes

Protocol per a la redacció de projectes de Restauració i d'Intervenció arquitectònica

Iniciativa del Servei de Patrimoni Arquitectònic.

Manuals i Guies

Guies per a la rehabilitació energètica

Guies publicades pel Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) i per l'Ajuntament de Madrid

Manuals i Guies

condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció

Reglamento (UE) nº305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo

Textos legals

REDUCIDO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS DEL MES DE JULIO

La Agencia Tributaria recuerda que este año, el...

Documents informatius

Pàgines