Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Suggeriments, peticions, queixes i reclamacions

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya recollirà els suggeriments i peticions que se li facin arribar a través del formulari que es facilita en aquesta pàgina web i respondrà als mateixos en el termini d’un mes des de la seva recepció.

Les peticions d’informació pública seran gestionades de conformitat amb el previst a la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en concret de conformitat amb el recollit als seus articles 20, 26 i concordants.

Podran formular queixes i reclamacions els consumidors o usuaris que contractin els serveis professionals dels arquitectes i les organitzacions de consumidors. Les queixes i reclamacions poden estar referides exclusivament a l'activitat professional del col·legiat. Per a aquest servei, es pot contactar amb la Vocalia d'Exercici Professional o amb la Comissió d'incidències corresponent al lloc de l'obra o adreça professional de l'arquitecte. El Col·legi no té cap competència per atendre reclamacions por danys materials per vicis de construcció efectuats per propietaris i compradors d'edificis, ni infraccions urbanístiques.
 
 
OMPLIR NOMÉS EN CAS DE QUEIXA O RECLAMACIÓ A ARQUITECTES:


Posem en el seu coneixement que, de conformitat amb el previst a l'article 53.1.e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els fets o documents aportats per vostè es posaran de manifest a l'arquitecte –atenent a la seva condició d'interessat— per tal de que pugui al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents. Sense aquest tràmit, no es pot tramitar la seva queixa o petició, tota vegada que es generaria indefensió a l'arquitecte.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable del tractamentCol·legi d’Arquitectes de Catalunya "COAC"
Finalitat del tractamentAtendre la seva sol·licitud. Pot requerir de dades de tercers, les quals han de comptar amb el consentiment d'aquests tercers sota responsabilitat del sol·licitant. 
Legitimació del tractamentEl seu consentiment per tractar les seves dades personals
Destinatari de cessions o transferènciesNo es realitzaran cessions o transferències internacionals de dades personals. Les dades de caràcter personal poden ser cedides a altres entitats públiques o privades relacionades amb les finalitats mencionades.
Drets de les persones interessadesAccedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com, l’exercici d’altres drets conforme a l’establert a la informació addicional
Informació addicionalPot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades