Cursos per programa

Programes de postgrau lloc límit matriculació inici fi hores
RH
Postgrau en REHABILITACIÓ (12a edició) Curs presencial i online Barcelona - 09/11/18 17/05/19 158.0
RH
Postgrau en REHABILITAR DES DE L' ESTRUCTURA (curs online, 7a edició) Campus Virtual - 19/11/18 08/07/19 150.0
EM
ARQImmo. Postgrau en DIRECCIÓ IMMOBILIÀRIA (4ed) Barcelona - 20/02/19 05/06/19 117.0
RH
Postgrau en REHABILITACIÓ Tarragona - 26/02/19 23/07/19 172.0
UB
Postgrau en Polítiques d'Habitatge Barcelona - 12/03/19 18/07/19 140.0
TC
Màster intensiu en Arquitectura Sanitària, present i futur. (2a ed.) Programa 30/08/19 02/09/19 20/12/19 1500.0
TC
Postgrau intensiu: L'arquitectura de l'hospital del segle XXI. (5a ed.) Programa 28/10/19 02/09/19 31/10/19 400.0
EM
Màster en Direcció d'empreses immobiliàries innovadores nou! Barcelona 30/09/19 02/10/19 08/07/19 1500.0
TC
Postgrau intensiu: Recerca i innovació en l'arquitectura sanitària. (2a ed.) Programa 01/11/19 04/11/19 20/12/19 1100.0
Programes de continuïtat lloc límit matriculació inici fi hores
RH
REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTES. (M3 DEL POSTGRAU EN REHABILITACIÓ) Girona - 14/02/19 25/04/19 40.0
TC
Postgrau Projectar l'Hotel del Segle XXI (4a edició) Barcelona - 27/02/19 10/07/19 80.0
RH
Tècniques de reforç de pilars, bigues i forjats (curs on line, 7a edició) (M2 del Postgrau Rehabilitar des de l'estructura) Campus Virtual - 04/03/19 06/05/19 45.0
RH
Postgrau en REHABILITACIÓ: M2 Rehabilitació d'estructures i fonaments Tarragona - 19/03/19 30/04/19 48.0
UB
CURS SMART TERRITORIS / TERRITORIS INTEL·LIGENTS Girona - 19/03/19 30/04/19 24.0
RH
Introducció a la gestió integral en rehabilitació (12a edició) Curs presencial i per Videoaula a través d'Internet. (M5 del Postgrau en Rehabilitació) Barcelona 19/04/19 26/04/19 10/05/19 24.0
NO
Curs de preparació d'oposicions públiques per arquitectes Barcelona 23/04/19 29/04/19 19/09/19 84.0
NO
Curs de preparació d'oposicions públiques per arquitectes (EXCLUSIVAMENT ONLINE) Campus Virtual 25/04/19 30/04/19 20/10/19 84.0
UB
A.I. : INTRODUCCIÓ AL QGIS. CARTOGRAFIA I DADES ALFANUMÈRIQUES ASSOCIADES (OPEN SOURCE) (3era EDICIÓ) Girona 07/05/19 07/05/19 28/05/19 16.0
IF
Curs bàsic de Revit (13a edició) Barcelona 02/05/19 10/05/19 14/06/19 24.0
RH
Reforç de fonamentacions, apeuaments de tot tipus i tècniques d'estabilització durant el procés constructiu (curs on line, 7a edició) (M3 del Postgrau Rehabilitar des de l'estructura) Campus Virtual 12/05/19 13/05/19 08/07/19 45.0
TC
A. I.: AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS (PRESTO) (4a ed) nou! Girona 13/05/19 13/05/19 10/06/19 18.0
RH
Postgrau en REHABILITACIÓ: M3 Rehabilitació de façanes i cobertes Tarragona 13/05/19 14/05/19 11/06/19 44.0
OF
CURS SMART TERRITORIS / TERRITORIS INTEL·LIGENTS nou! Lleida 21/05/19 21/05/19 18/06/19 20.0
SO
V Congrés d'Arquitectura i Salut Barcelona 21/05/19 23/05/19 24/05/19 12.0
IN
REHABILITACIÓ D'INSTAL.LACIONS. (M4 DEL POSTGRAU EN REHABILITACIÓ) Girona 06/06/19 06/06/19 20/06/19 12.0
CO
ESCOLA D'ESTIU: Materials saludables nou! Barcelona 05/06/19 07/06/19 05/07/19 20.0
EM
ESCOLA D'ESTIU: Com potenciar idees brillants nou! Barcelona 12/06/19 07/06/19 12/07/19 20.0
NO
ESCOLA D'ESTIU: El verd en els edificis: El verd a cobertes, murs i interior d'edificis. nou! Barcelona 03/06/19 07/06/19 28/06/19 16.0
NO
JORNADES SOBRE CRITERIS D'ACCESSIBILITAT A L'ESPAI PÚBLIC Girona 11/06/19 11/06/19 18/06/19 8.0
CO
ESCOLA D'ESTIU: Formigó sense armadures nou! Barcelona 12/06/19 13/06/19 09/07/19 20.0
RH
Postgrau en REHABILITACIÓ: M4 Rehabilitació d'instal·lacions Tarragona 17/06/19 18/06/19 02/07/19 16.0
NO
ESCOLA D'ESTIU: Ajudes europees per a la rehabilitació energètica dels edificis Barcelona 15/05/19 18/06/19 12/07/19 16.0
IF
Curs avançat de Revit (6a edició) Barcelona 12/06/19 19/06/19 24/07/19 24.0
SO
CURS ESTIU: Feng Shui clàssic pràctic a Girona (2ona ed) Girona 19/06/19 19/06/19 10/07/19 24.0
PA
ESCOLA D'ESTIU: Feng Shui clàssic pràctic (2ª Edició) nou! Barcelona 23/06/19 21/06/19 26/07/19 20.0
RH
ESCOLA D'ESTIU: Fotografia d'arquitectura nou! Barcelona 19/06/19 21/06/19 25/07/19 18.0
IN
ESCOLA D'ESTIU: Innovació tecnològica aplicada a l'edificació nou! Barcelona 22/06/19 25/06/19 16/07/19 16.0
RH
Postgrau en REHABILITACIÓ: M5 Introducció a la gestió integral en rehabilitació Tarragona 08/07/19 09/07/19 23/07/19 24.0
UB
ESCOLA D'ESTIU. Mòdul del curs d'oposicions: Barcelona, una ciutat amb més de 2.000 anys d'història, urbanisme i projectes Barcelona 06/07/19 09/07/19 12/07/19 12.0
SO
Solucions energètiques òptimes per a l'habitatge sostenible (2ona ed) Girona 14/11/19 14/11/19 15/11/19 8.0
Jornades Professionals lloc límit matriculació inici fi hores
SO
JORNADA TÈCNICA: Noves exigències de control solar previstes en el canvi del CTE i solucions per al seu compliment. PERSAX Barcelona 14/05/19 16/05/19 16/05/19 2.0
IN
JORNADA TÈCNICA LAMP: Il·luminació dinàmica nou! COAC-Òrgans centrals 19/05/19 21/05/19 21/05/19 2.0
TC
CURS SEGURETAT I SALUT: ESTUDI, PLA I COORDINACIÓ EN OBRA nou! Girona 22/05/19 22/05/19 05/06/19 0.0
TC
NOVES EINES PER A UNA MILLOR GESTIÓ DEL DESPATX D'ARQUITECTURA. AVANT MANAGER Lleida 23/05/19 23/05/19 23/05/19 0.0