CTE

Jornada Novetats CTE: DB-HS6 i DB-HE

Imatge: 
© Toni Escudé

El proper 25 de maig, l'AuS organitza una jornada dedicada a les novetats del CTE que afecten els DB HS i DB HE.

El programa és el següent:
 
18:30 h  Presentació a càrrec de Núria Pedrals, presidenta d'AuS.
 
18:35 h  DB-HS6 “Protecció davant el gas radó”, a càrrec d'Eva París, Cap d’Àrea de Control del Parc, Ordenació i R+D+I de l’Edificació, Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.
 
La Directiva 2013/59EURATOM estableix normes de seguretat bàsiques per a la protecció contra els perills derivats de l’exposició a radiacions ionitzants. Mitjançant la incorporació de la nova secció de protecció davant al gas radó (HS6), es realitza una transposició parcial d’aquesta Directiva.
 
19:10 h DB-HE “Estalvi d’energia”, a càrrec de Fabián López, Dr. Arquitecte, especialista en energia  i soci fundador de Societat Orgànica.
 
A través del CTE es transposen al marc reglamentari espanyol algunes Directives europees, com és el cas de la Directiva 2010/31/UE, relativa a l'eficiència energètica del edificis. Aquesta directiva estableix l'obligació de revisar i actualitzar els requisits mínims d’eficiència energètica periòdicament per adaptar-los als avenços tècnics del sector de la construcció. Per això es fa necessària una nova revisió del DB-HE, que afecta totes les seves exigències.

Més informació

Versió per a imprimirPDF version